Kezdőoldal

Kezdőoldal

Az egyesület célja a Budapesten és vonzáskörzetében élő sclerosis multiplexes emberek szociális biztonságának, rehabilitációjának, önálló életvitelük, emberi és állampolgári jogaik érvényesülésének elősegítése, érdekeiknek érvényesítése, védelme, képviselete, életminőségük javítása az egyéni erőfeszítések összefogásával és a társadalmi környezet anyagi, tevőleges, erkölcsi támogatásával. Az egyesület céljait és feladatait a működési területén élő bármely sclerosis multiplexes személy, nem csupán tagjai javára látja el, az egyébként meghatározott feltételek esetén részesíti őket közhasznú szolgáltatásaiból. Az egyesület hatáskörrel bíró vezető testületeinek döntése alapján tagjait előre meghatározott kedvezményekben részesítheti, továbbá tevékenységének érdekkörébe vonhat, és szolgáltatásaiban részesíthet más fogyatékossági csoporthoz tartozó, az egyébként előírt feltételeknek megfelelő személyeket is.